Regulamin Sanok.PRO

Użytkownik, korzystając z portalu Sanok.PRO oświadcza, że wszystkie czynności jakich będzie na nim dokonywał, będą zgodne z aktualnie obowiązującym prawem.