Straż Graniczna na Podkarpaciu rozpoczęła uroczyste obchody stulecia Niepodległości Polski

Straż Graniczna na Podkarpaciu rozpoczęła uroczyste obchody stulecia Niepodległości Polski

Funkcjonariusze, pracownicy Bieszczadzkiego Oddziału SG oraz emeryci uczestniczyli w apelu upamiętniającym 143. rocznicę urodzin Patrona Oddziału generała brygady Jana Tomasza Gorzechowskiego ps. „Jur”. Tym akcentem, Straż Graniczna na Podkarpaciu rozpoczęła uroczyste obchody stulecia Niepodległości Polski.

21 grudnia, na terenie komendy oddziału w Przemyślu, miał miejsce uroczysty apelu upamiętniającym rocznicę urodzin Patrona Bieszczadzkiego Oddziału SG generała brygady Jana Tomasza Gorzechowskiego ps. „Jur”.

Uroczystości rozpoczęła msza święta w Kościele Garnizonowym w Przemyślu, a następnie przy obelisku z tablicą pamiątkową, w obecności asysty i pocztu sztandarowego rozpoczęto uroczysty apel.

W trakcie uroczystości została odczytana biografia Patrona Oddziału oraz rys historyczny odzyskania przez Polskę niepodległości. Odegrano też pieśń I Brygady Legionów Polskich: My pierwsza Brygada i złożono kwiaty.

Tym akcentem, rozpoczęto uroczyste obchody stulecia Niepodległości Polski.