Wizyta Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej

16 stycznia, w BiOSG gościła Podsekretarz Stanu w MSWiA – Pani Renata SZCZĘCH. Celem wizyty był rekonesans związany z planowanymi inwestycjami budowy i rozbudowy przejść granicznych. Podczas wizyty, Pani Wiceminister towarzyszyli: Wojewoda Podkarpacki Ewa LENIART oraz Komendant Bieszczadzkiego Oddziału SG…

Nielegalne papierosy ukryte w lodówce i w piecu

Nielegalne papierosy ukryte w lodówce i w piecu

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Korczowej w wyniku przeszukania posesji znajdującej się w okolicach Lubaczowa, zabezpieczyli 2 300 paczek papierosów pochodzących z przemytu. Część towaru ukryta była m.in. w lodówce i w piecu chlebowym. W piątek 12 stycznia strażnicy…

BOSG

Cudzoziemiec deklarował turystyczny cel wjazdu, w rzeczywistości planował karierę…przedstawiciela handlowego

26 – letni obywatel Armenii wjechał do Polski na podstawie wizy turystycznej, jednak zwiedzanie nie było jego rzeczywistym celem – w trakcie pobytu chciał podjąć pracę. 15 stycznia, funkcjonariusze SG z placówki Rzeszów – Jasionka dokonali kontroli legalności pobytu obywatela…